לבחירת שרתים שונים להורדה שיר


שרת 1


🎵 תרגום השיר נהנה בננה מאנגלית לעברית 🎵 👇 מוזמנים לרשום הצעות לשירים כאן למטה 👇 🌫️ 🌫️ 🌫️ 🌫️ 🌫️ 🎼 מילות השיר באנגלית 🎼 [בית 1] I was sitting all day long in my pajama Eating peanut butter jelly with my mama Always fighting with myself just for the drama, eh Just for the drama, eh Just for the drama, eh I see pushy, pushy people all around now But my belly, belly telling me to run now They keep asking me to shine just like the sun now, eh Just like the sun now, eh But I don’t wanna But baby, it's so comfortable In my bubble, I stay Always running away 'Cause baby, it's so comfortable They keep calling my name I'm not hearing a thing [פזמון] Nana banana, I do what I wanna I do what I wanna do Nana banana, I do what I wanna I do what I wanna do Nana banana, I do what I wanna I do what I wanna do Nana banana, I do what I wanna I do what I wanna do [בית 2] I keep picturing myself as if I'm rising And I'm fanta, fanta, fanta, fantasizing Boy I take my time, I'm not apologizing Clock goes ticki tack on my belly, on my back Baby, it's so comfortable In my bubble, I stay Always running away 'Cause baby, it's so comfortable They keep calling my name I'm not hearing a thing [פזמון] Nana banana, I do what I wanna Nana banana, I do what I wanna do Nana banana, I do what I wanna Nana banana, I do what I wanna do Nana banana, I do what I wanna I do what I wanna do Nana banana, I do what I wanna I do what I wanna do [גשר] Don't save me If you see me sleeping, don't wake me "What you doing lately?" Don't ask me I know you think I'm wasting my time But baby, it's so comfortable In my bubble, I stay Always running away 'Cause baby, it's so comfortable They keep calling my name I'm not hearing a thing [פזמון] Nana banana, I do what I wanna I do what I wanna do Nana banana, I do what I wanna I do what I wanna do

נה נה בננהבננהbanananaנהנא נא בננה🍌תרגוםמתורגםמיליםשירפזמוןכתוביותמתורגם לעבריתתרגום לעבריתמילים בעבריתאנגליתנטעברזילינטע ברזיליnettabarzilayבאסה סבבהנהנהנהנה בננה