לבחירת שרתים שונים להורדה שיר


שרת 1

Transcribed by Benny Grenimann Spotify - https://open.spotify.com/album/1NnDUDV7uB2N0LDpUeHGGs?si=HbgtCac9Qf6XkRVT2vHUUw

Benny GrenimannCharlie Parkeralto saxophoneTranscribed soloJazzbebop