לבחירת שרתים שונים להורדה שיר


שרת 1

1957 compilation The Genius of Charlie Parker, Vol. 2: April in Paris

Charlie ParkerIf I Should Lose You