Νίκος Βέρτης הורדת שירים ישירה
Νίκος Βέρτης

Nikos Vertis (Νίκος Βέρτης in Greek) is a famous Greek singer. He was born in August 21st 1976 in Holland and lived ther...

Nikos Vertis (Νίκος Βέρτης in Greek) is a famous Greek singer. He was born in August 21st 1976 in Holland and lived there until he was 6 years old. Then he came to Greece, lived here for 10 years and after that period he returned back to Holland. Two years later he came back to Greece to serve the Greek army. There, he...

 • 3:50
 • 3:27
 • 3:54
 • 3:22
 • 3:34
 • 3:38
 • 3:34
 • 3:18
 • 3:36
 • 3:26
 • 3:08
 • 3:37
 • 3:40
 • 3:35
 • 3:24
 • 3:54
 • 3:56
 • 3:24
 • 3:51
 • 3:36
 • 3:42
 • 3:38
 • 3:36
 • 3:10
 • 3:11
 • 3:19
 • 3:52
 • 3:56
 • 3:57