נתן גושן הורדת שירים ישירה
נתן גושן

Nathan Goshen (born 6 August 1986 in Lod, Israel) is an Israeli pop singer-songwriter who has been active since 2010 and...

Nathan Goshen (born 6 August 1986 in Lod, Israel) is an Israeli pop singer-songwriter who has been active since 2010 and released his début album in 2011.

 • 3:06
 • 3:24
 • 3:30
 • 3:09
 • 3:02
 • 3:09
 • 3:18
 • 1:24
 • 3:03
 • 3:18
 • 3:17
 • 3:33
 • 3:43
 • 3:43
 • 3:55
 • 3:19
 • 3:42
 • 3:09
 • 3:06
 • 3:05
 • 2:54
 • 3:05
 • 2:18
 • 3:07
 • 3:27
 • 3:27
 • 3:44
 • 3:16
 • 3:28
 • 3:38
=======