פאר טסי מארח את אלון דה לוקו הורדת שירים ישירה
פאר טסי מארח את אלון דה לוקו

 • 2:55
 • 3:33
 • 3:37
 • 3:48
 • 3:17
 • 3:17
 • 3:03
 • 3:54
 • 2:16
 • 3:59
 • 3:47
 • 3:17
 • 3:32
 • 3:34
 • 2:55
 • 0:17
 • 3:05
 • 3:17
 • 3:21
 • 3:17
 • 0:12
 • 3:19
 • 3:01
 • 3:19
 • 3:48
 • 0:25
 • 3:24
 • 0:15
 • 3:53
=======