קפה שחור חזק מארחים את אורטגה וסולג׳יי הורדת שירים ישירה
קפה שחור חזק מארחים את אורטגה וסולג׳יי

 • 3:09
 • 3:41
 • 3:39
 • 3:30
 • 3:04
 • 0:16
 • 2:51
 • 0:09
 • 3:39
 • 2:33
 • 3:59
 • 3:35
 • 3:11
 • 3:26
 • 3:13
 • 2:35
 • 3:58
 • 3:48
 • 2:27
 • 3:04
 • 1:08
 • 3:41
 • 2:04
 • 2:35
 • 0:26
 • 2:27
 • 3:48
 • 0:27
 • 3:46
 • 3:24
 • 3:45
=======