שוטי הנבואה הורדת שירים ישירה
שוטי הנבואה

Shotei Hanevua (שוטי הנבואה), or "The Fools of Prophecy", was an Israeli musical group selected as Israel's "Band of the...

Shotei Hanevua (שוטי הנבואה), or "The Fools of Prophecy", was an Israeli musical group selected as Israel's "Band of the Year" in 2005. The band described its music as a fusion of dub reggae with hip-hop and dance music, with an eastern Mediterranean flavor. The band toured the United States in 2005, performing at majo...

 • 2:43
 • 3:36
 • 2:55
 • 3:26
 • 1:23
 • 3:29
 • 2:54
 • 3:50
 • 1:23
 • 3:49
 • 1:17
 • 2:15
 • 3:09
 • 3:08
 • 2:42
 • 3:17
 • 3:41
 • 1:53
 • 3:59
 • 2:56
 • 0:39
 • 1:10
 • 0:54
 • 3:26
 • 2:36
 • 3:29
 • 3:41
 • 3:45
 • 2:43
 • 3:56
 • 3:57
 • 3:40