אייל גולן & עדן בן זקן - אלף כוכבים Prod. by Stav Beger שיר להורדה
  • 3:17

אייל גולן & עדן בן זקן - אלף כוכבים Prod. by Stav Beger

שם של האמן: אייל גולן & עדן בן זקן

שם של שיר: אלף כוכבים Prod. by Stav Beger

מילים של שיר:

אלף כוכבים Prod. by Stav Beger - אייל גולן & עדן בן זקן